C Kraków kwalifikacja zawodowa kierowcy wstępna

2021-01-24

D po B 8500 zł Kwalifikacja wstępna przyśpieszona + prawo jazdy. Którzy ponadto ukończyli: – 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona została skrócona do 140 godzin. Wszyscy kierowcy zawodowo wykonujący przewóz drodowy, którzy ukończą szkolenie na podstawie nowych przepisów. C Kraków kwalifikacja zawodowa kierowcy http://gsszkolenia.pl/kwalifikacja-kierowcy-i-szkolenia-okresowe/kwalifikacja-wstepna wstępna. Kierowco pamiętaj jedynym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań do pracy na stanowisku kierowcy jest prawo jazdy z odpowiednimi wpisami.

@ Copyright 2018