Zamówienia publiczne szkolenia otwarte odbywają się zarówno online jak i w Warszawie,

2021-01-14

W ciągu roku przygotowuję i przeprowadzam ponad 150 procedur o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie różnych przedmiotów zamówienia. Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł – zasady postępowania. Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. „Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne po nowemu – perspektywa MŚP”. Zamówienia publiczne szkolenia https://szkolenia-eureka.pl/szkolenie-z-zamowien-publicznych/ otwarte odbywają się zarówno online jak i w Warszawie, natomiast szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

@ Copyright 2018