Zestawy hydroforowe to kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenia, niewymagające stałej

2021-01-01

W stałej ofercie posiadamy Zestawy o wielkości od 24l - 150l. Zbiorniki hydroforowe WIMEST przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. Zestawy hydroforowe to układ kilku pomp, z reguły, jednakowej wielkości, połączonych równolegle za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej kolektorami napływowym i tłocznym. Zestawy hydroforowe https://www.dabpumps.com.pl/pl/taxonomy/term/72 to kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenia, niewymagające stałej obsługi, zapewniające nieprzerwane dostawy wody przy stałym ciśnieniu.

@ Copyright 2018